AKTUALNOŚCI

  • KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rzeczenica w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzone na dzień 5 marca 2017 r.
  • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018

WYDARZENIA

  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory". Etap szkolny. Delegatura KBW w Słupsku
  • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z obszaru działania Delegatury KBW w Słupsku.
  • Kalendarium

    Zaznaczone wybory,
    referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur