AKTUALNOŚCI

  • KONKURS WIEDZY O PRAWIE WYBORCZYM
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rzeczenica w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzone na dzień 5 marca 2017 r.
  • Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur