• Lista powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania KBW Delergatury w Słupsku
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ustka
 • Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023
  Informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tuchomie w okręgu wyborczym nr 5. Wybory nie zostaną przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Sprawozdanie finansowe komitetów wyborczych w kadencji 2014 - 2018
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 13. Wybory nie zostaną przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rzeczenica w okręgu wyborczym Nr 14 zarządzone na dzień 25 marca 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Chojnicach w okręgu wyborczym nr 17. Wybory nie zostaną przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzone na dzień 4 lutego 2018 r. Wybory zostały przeprowadzone. Głosowanie nie odbyło się.