• Weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu korespondencyjnym
  Lista powołanych urzędników wyborczych z obszaru działania KBW Delergatury w Słupsku
 • W dniu 27 czerwca br. odbędzie się drugie szkolenie dla urzędników wyborczych powołanych z obszaru działania Delegatury KBW w Słupsku
  Szkolenie dla urzędników wyborczych powołanych na obszarze Delegatury KBW w Słupsku
 • Informacja o liczbie urzędników wyborczych w gminach oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Ustka
 • Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Tuchomie w okręgu wyborczym nr 5. Wybory nie zostaną przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Sprawozdanie finansowe komitetów wyborczych w kadencji 2014 - 2018
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czersku w okręgu wyborczym nr 13. Wybory nie zostaną przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.