Komunikat Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 marca 2018 r.

 Warszawa, dnia 13 marca 2018 r.

KOMUNIKAT

Państwowa Komisja Wyborcza na posiedzeniu w dniu 12 marca 2018 r. dokonała, na wniosek Sekretarza Komisji, zmiany terminu zgłaszania kandydatów na urzędnika wyborczego. Komisja ustaliła, że termin ten upłynie w dniu 6 kwietnia br.

Ponadto zmniejszeniu uległa liczba urzędników wyborczych — w gminach do 50 000 mieszkańców będzie dwóch urzędników wyborczych i po jednym na każde rozpoczęte 50 000 mieszkańców.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła także uchwałę dotyczącą zadań urzędnika wyborczego i sposobu ich wykonywania, a także zasad ustalania wynagrodzenia urzędnika wyborczego oraz zwalniania go od pracy.

Szczegóły są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Magdalena Pietrzak

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:14-03-2018 10:24
    Wprowadził:Marcin Lisiak