• UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW:
    UTWORZENIE KOMITETU WYBORCZEGO ORGANIZACJI/ STOWARZYSZENIA:
  • ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA RADNYCH:
    ZGŁOSZENIE DO SKŁADU TERYTORIALNEJ/ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ:
  • SPRAWOZDANIE FINANSOWE (należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów)
    REFERENDUM LOKALNE