• Zgłaszanie kandydatów na radnych - wzory dokumentów
    Zgłoszenie kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta - wzory dokumentów
  • Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
    Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych