więcej

Obwodowe komisje wyborcze - wzory zgłoszeń

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym albo zgłoś samodzielnie swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

Warto pamiętać, że osobom, które zdecydują się na zasiadanie w obwodowej komisji wyborczej, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynnościWysokość diety to:

 • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
 • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł,
 • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;

2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3. stale zamieszkuje na obszarze województwa pomorskiego, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze województwa.

4. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

5. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

6. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;

2. komisarz wyborczy;

3. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;

4. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;

5. urzędnik wyborczy;

6. mąż zaufania;

7. obserwator społeczny;

8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:

a) małżonkiem,

b) wstępnym,

c)  zstępnym,

d) rodzeństwem,

e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,

f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia

– jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;

9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

 

 

 

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  04-03-2019 13:04

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-03-2019 13:06

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-03-2019 13:10

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  04-03-2019 13:11

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

 • Data modyfikacji

  19-04-2019 10:22

  Wprowadził:

  Karolina Zamościk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij