Postanowienia w sprawie zmian w podziale gmin / powiatów na okręgi wyborcze (art. 421 § 1 Kodeksu wyborczego)

Zgodnie z art. 421 § 1 zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji, jeżeli konieczność taka wynika ze zmiany w podziale terytorialnym państwa, zmiany granic jednostek pomocniczych gminy, zmiany liczby mieszkańców danej gminy, zmiany liczby radnych w radzie gminy lub zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

GMINY:

L.p. Gmina / Miasto Powiat Nr postanowienia Organ wydający Nazwa postanowienia Link
1. Borzytuchom bytowski 26/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Borzytuchom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
2. Bytów bytowski 27/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Bytów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
3. Czarna Dąbrówka bytowski 64/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Czarna Dąbrówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
4. Kołczygłowy bytowski 326/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
5. Lipnica bytowski 106/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Lipnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
6. Miastko bytowski 65/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
120/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
7. Parchowo bytowski 3/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
8. Studzienice bytowski 11/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Studzienice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
9. Trzebielino bytowski 91/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
10. Tuchomie bytowski 62/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Tuchomie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
11. Brusy chojnicki 15/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Brusy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
12. m. Chojnice chojnicki 31/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Miasta Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
13. gm. Chojnice chojnicki 53/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
101/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chojnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
14. Czersk chojnicki 52/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
89/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czersk na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
15. Konarzyny chojnicki 29/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Konarzyny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
16. Czarne człuchowski 92/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
17. m. Człuchów człuchowski 83/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Miasta Człuchowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
18. gm. Człuchów człuchowski 36/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Człuchów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
19. Debrzno człuchowski 84/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Debrzno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
20. Koczała człuchowski 85/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Koczała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
21. Przechlewo człuchowski 35/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Przechlewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
22. Rzeczenica człuchowski 88/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
23. Chmielno kartuski 79/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Chmielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
105/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chmielno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
24. Kartuzy kartuski 4/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Kartuzy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
25. Przodkowo kartuski 22/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Przodkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
38/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Przodkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
26. Sierakowice kartuski 5/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Sierakowice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
27. Somonino kartuski 127/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku II zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Somonino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
28. Stężyca kartuski 70/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stężyca na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
29. Sulęczyno kartuski 10/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
112/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
30. Żukowo kartuski 80/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału Gminy Żukowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
31. Dziemiany kościerski 2/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie zmian w podziale Gminy Dziemiany na okręgi wyborcze szczegóły
32. Karsin kościerski 74/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Karsin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
33. m. Kościerzyna kościerski 32/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
117/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
34. gm. Kościerzyna kościerski 73/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
119/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
35. Liniewo kościerski 30/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Konarzyny na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
36. Lipusz kościerski 28/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Lipusz na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
37. Nowa Karczma kościerski 71/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Nowa Karczma na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
38. Stara Kiszewa kościerski 55/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
98/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
39. Nowa Wieś Lęborska lęborski 25/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
40. Cewice lęborski 34/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie zmian w podziale Gminy Cewice na okręgi wyborcze szczegóły
104/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Cewice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
41. m. Lębork lęborski 69/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Lęborka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
42. Łeba lęborski 76/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Łeby na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
43. Wicko lęborski 66/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Wicko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
44. Hel pucki 54/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Hel na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
45. Jastarnia pucki 41/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Jastarnia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
46. Kosakowo pucki 43/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kosakowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
47. Krokowa pucki 17/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Krokowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
48. m. Puck pucki 45/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Puck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
49. gm. Puck pucki 44/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Puck na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
50. Władysławowo pucki 46/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Władysławowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
51. Damnica słupski 48/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Damnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
52. Dębnica Kaszubska słupski 7/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Dębnica Kaszubska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
53. Główczyce słupski 49/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Główczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
54.

gm. Słupsk (od 1.01.2024 r. gm. Redzikowo)

słupski 8/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Redzikowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
55. Kępice słupski 47/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Kępice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
56. Kobylnica słupski 323/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Kobylnica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
57. Potęgowo słupski 322/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Potęgowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

szczegóły

58. Smołdzino słupski 19/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Smołdzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
59. m. Ustka słupski 20/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
60. gm. Ustka słupski 18/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Ustka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
61. Choczewo wejherowski 23/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Choczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
33/2024 szczegóły
62. Gniewino wejherowski 14/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Gniewino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
63. Linia wejherowski 39/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Linia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
64. Luzino wejherowski 37/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Luzino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
65. Łęczyce wejherowski 24/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Łęczyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
66. Reda wejherowski 6/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Miasta Reda na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
67. Rumia wejherowski 9/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Rumia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
68. Szemud wejherowski 21/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Szemud na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
69. m. Wejherowo wejherowski 13/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
70. gm. Wejherowo wejherowski 40/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Wejherowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
71. m. Gdynia m. Gdynia 1/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Miasta Gdyni na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
72. m. Słupsk m. Słupsk 12/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Słupska na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
127/2024 szczegóły

POWIATY:

L.p. Powiat Nr postanowienia Organ wydający Nazwa postanowienia / projektu Link
1. bytowski 72/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału powiatu bytowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
2. chojnicki 60/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału powiatu chojnickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
3. człuchowski 56/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału powiatu człuchowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
4. kartuski 324/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie podziału powiatu kartuskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
5. kościerski 95/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie podziału powiatu kościerskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
6. lęborski 97/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału powiatu lęborskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
7. pucki 321/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału powiatu puckiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
8. słupski 51/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału powiatu słupskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły
9. wejherowski 325/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału powiatu wejherowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu szczegóły

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  22-12-2023 10:43

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  22-12-2023 10:59

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  27-12-2023 14:35

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  27-12-2023 14:37

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  27-12-2023 14:42

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  27-12-2023 14:43

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 12:58

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:07

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:11

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:16

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:17

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:20

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:21

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:24

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:26

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:29

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:38

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:46

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 13:59

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 14:06

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 14:07

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 14:09

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 14:16

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-12-2023 14:20

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2023 7:51

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2023 7:52

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2023 8:17

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2023 11:53

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2023 14:16

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  29-12-2023 14:37

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 11:34

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 11:39

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 12:13

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 13:11

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 13:14

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 14:46

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  04-01-2024 10:32

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  04-01-2024 11:05

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 14:18

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 14:23

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 14:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 14:29

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  08-01-2024 13:57

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  08-01-2024 14:54

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  09-01-2024 11:57

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  09-01-2024 12:21

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  10-01-2024 13:40

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  10-01-2024 13:46

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  11-01-2024 13:57

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  11-01-2024 14:01

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  11-01-2024 14:04

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  12-01-2024 14:07

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  12-01-2024 14:12

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  12-01-2024 14:23

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-01-2024 8:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-01-2024 8:30

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-01-2024 15:13

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-01-2024 15:15

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  18-01-2024 9:29

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  19-01-2024 14:10

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  19-01-2024 14:34

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 12:41

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 14:53

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 9:07

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 9:22

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 12:37

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 11:46

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:00

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:10

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  02-02-2024 15:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  07-02-2024 15:58

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  09-02-2024 10:50

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 7:34

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij