Postanowienia w sprawie podziału stałych obwodów głosowania (art. 13 § 1aa / art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego)

Zgodnie z art. 13 § 1aa Komisarz wyborczy może dokonać podziału stałego obwodu głosowania z urzędu, na wniosek co najmniej 5% wyborców ujętych w Centralnym Rejestrze Wyborców w tym obwodzie głosowania lub na wniosek wójta, jeżeli na obszarze stałego obwodu głosowania utworzonego w wyniku podziału jest możliwość zorganizowania lokalu obwodowej komisji wyborczej.

L.p. Gmina Powiat Organ Wnioskujący Wniosek (link) Projekt / Postanowienie (link)
1. gm. Dębnica Kaszubska słupski z urzędu

art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic)

POSTANOWIENIE Nr 58/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dębnica Kaszubska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2.

gm. Słupsk (od 1.01.2024 gm. Redzikowo)

słupski Wójt Gminy Redzikowo o podział obwodu głosowania nr 9 POSTANOWIENIE Nr 67/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Redzikowo na stałe obwody głosowania
3. Kobylnica słupski Wójt Gminy Kobylnica

o podział obwodu głosowania nr 5

POSTANOWIENIE Nr 59/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania
o wprowadzenie zmian w granicach obwodów
4. Potęgowo słupski Wojt Gminy Potęgowo o podział obwodu głosowania nr 2 i 5 POSTANOWIENIE Nr 57/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Potęgowo na stałe obwody głosowania
5. Miastko bytowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 111/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
6. Studzienice bytowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 81/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Studzienice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
7. Trzebielino bytowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 82/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 19 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
8.

Brusy

chojnicki Burmistrz Brus o podział obwodu głosowania nr 7 POSTANOWIENIE Nr 16/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Brusy na stałe obwody głosowania
8. m. Chojnice chojnicki z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 86/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
9. gm. Chojnice chojnicki z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 100/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
10. Czersk chojnicki z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 90/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
11. Konarzyny chojnicki z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 87/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
12. Czarne człuchowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 93/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czarne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
13. gm. Człuchów człuchowski Wójt Gminy Człuchów o podział obwodu głosowania nr 5 POSTANOWIENIE Nr 96/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Człuchów na stałe obwody głosowania
14. Przechlewo człuchowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 102/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Przechlewo na stałe obwody głosowania
15. Rzeczenica człuchowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 103/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
16. Chmielno kartuski Wójt Gminy Chmielno o podział obwodów głosowania nr 1 i 2 POSTANOWIENIE Nr 107/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Chmielno na stałe obwody głosowania
17. Kartuzy kartuski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 108/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kartuzy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
18. Przodkowo kartuski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 113/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Przodkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
19. Sulęczyno kartuski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 110/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 26 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
20. m. Kościerzyna kościerski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 78/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
21. gm. Kościerzyna kościerski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 99/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 24 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
22. Stara Kiszewa kościerski Wójt Gminy Stara Kiszewa o podział obwodu głosowania nr 4 POSTANOWIENIE Nr 68/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU III z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stara Kiszewa na stałe obwody głosowania
23. Cewice lęborski Wójt Gminy Cewice o utworzenie 2 nowych obwodów głosowania POSTANOWIENIE Nr 77/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Cewice na stałe obwody głosowania
24. Choczewo wejherowski     POSTANOWIENIE Nr 115/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Choczewo na stałe obwody głosowania
25. Łęczyce wejherowski     POSTANOWIENIE Nr 114/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Łęczyce na stałe obwody głosowania
26. Reda wejherowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 42/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miasta Reda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
27. Rumia wejherowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 50/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Rumia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
28. Szemud wejherowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 61/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 17 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Szemud na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
29. m. Wejherowo wejherowski z urzędu art. 12 § 2 i 11 Kodeksu wyborczego (aktualizacja opisu granic) POSTANOWIENIE Nr 94/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I z dnia 22 stycznia 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  11-12-2023 10:29

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  11-12-2023 11:02

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  11-12-2023 13:25

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  11-12-2023 13:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  11-12-2023 14:37

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 10:57

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 11:13

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  03-01-2024 12:43

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 12:48

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 12:50

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 13:40

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  05-01-2024 13:54

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  08-01-2024 9:13

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  08-01-2024 14:56

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  08-01-2024 14:59

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  08-01-2024 15:02

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  10-01-2024 13:44

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  17-01-2024 14:55

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  18-01-2024 8:52

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  19-01-2024 13:54

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 12:53

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 13:08

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 13:12

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  22-01-2024 14:30

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 9:19

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 12:46

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:05

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:34

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 13:08

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 12:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij