Aktualny podział na stałe obwody głosowania na terenie właściwości Komisarzy Wyborczych w Słupsku

Akt pierwotny - 💼

Jednorazowa zmiana siedziby OKW na czas wyborów samorządowych 2024 - 🕖

Obwód odrębny utworzony na potrzebę przeprowadzenia wyborów samorządowych 2024 - 🏥

L.p.
Gmina
Powiat
Nr Postanowienia
Organ wydający
Nazwa postanowienia
 
1.

Borzytuchom

bytowski 243/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie zmian w podziale Gminy Borzytuchom na stałe obwody głosowania szczegóły
49/26/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Borzytuchom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.2095
2. Bytów bytowski 149/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Bytów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
130/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Bytów na stałe obwody głosowania szczegóły
78/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Bytów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2731
3.

Czarna Dąbrówka

bytowski 179/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Czarna Dąbrówka na stałe obwody głosowania szczegóły
5/12/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Czarna Dąbrówka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1263
4. Kołczygłowy bytowski 170/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Kołczygłowy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2491
5. Lipnica bytowski 176/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Lipnica na stałe obwody głosowania szczegóły
120/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Lipnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2421
6. Miastko bytowski 135/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miastko w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
141/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Miastko na stałe obwody głosowania szczegóły
124/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2334
7. Parchowo bytowski 168/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Parchowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2492
8. Studzienice bytowski 81/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Studzienice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
40/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Studzienice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2103
9. Trzebielino bytowski 82/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
169/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2541
10. Tuchomie bytowski 166/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Tuchomie na stałe obwody głosowania szczegóły
42/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Tuchomie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2420
11. m. Chojnice chojnicki 143/2024 🏥 Komisarz Wyborczy w Słupsku IIII w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Chojnice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
118/2024 🕖 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Mieście Chojnice w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
86/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/18/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1977
12. gm. Chojnice chojnicki 100/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
104/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Chojnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2357
13. Brusy chojnicki 16/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/6/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Brusy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1790
14. Czersk chojnicki 90/2024 w sprawie zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/19/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Czersk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1941
15. Konarzyny chojnicki 87/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
181/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Konarzyny na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2538
16. m. Człuchów człuchowski 139/2024 🏥 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Człuchów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
259/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Człuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/3/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Człuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.2050
17. gm. Człuchów człuchowski 96/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Człuchów na stałe obwody głosowania szczegóły
194/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Człuchów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2794
18. Czarne człuchowski 138/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Czarne w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
93/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Człuchowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/4/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Czarne na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1788
19. Debrzno człuchowski 195/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Debrzno na stałe obwody głosowania szczegóły
49/34/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Debrzno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.3967
20. Koczała człuchowski 5/8/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Koczała na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1188
21. Przechlewo człuchowski 156/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Przechlewo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
102/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Przechlewo na stałe obwody głosowania szczegóły
49/23/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Przechlewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1978
22. Rzeczenica człuchowski 103/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
266/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.4002
23. Chmielno kartuski 107/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku II w sprawie zmian w podziale Gminy Chmielno na stałe obwody głosowania szczegóły
5/14/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Chmielno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1289
24. Kartuzy kartuski 157/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Kartuzy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
108/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kartuzy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/17/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Kartuzy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1887
25. Przodkowo kartuski 113/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Przodkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
142/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Przodkowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2337
26. Sierakowice kartuski 134/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sierakowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/13/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Sierakowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1926
27. Somonino kartuski 197/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Somonino na stałe obwody głosowania szczegóły
5/13/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Somonino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1294
28. Stężyca kartuski 267/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/10/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Stężyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1924
29. Sulęczyno kartuski 110/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
144/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Sulęczyno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2368
30. Żukowo kartuski 132/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Żukowo na stałe obwody głosowania szczegóły
49/12/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Żukowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1925
31. Dziemiany kościerski 163/2023 Komisarz Wyborczy w Słupsku III w sprawie zmian w podziale Gminy Dziemiany na stałe obwody głosowania szczegóły
68/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Dziemiany na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2329
32. Karsin kościerski 137/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Karsin w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
159/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Karsin na stałe obwody głosowania szczegóły
134/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Karsin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2206
33. m. Kościerzyna kościerski 136/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Kościerzyna w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
78/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/1/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1789
34. gm. Kościerzyna kościerski 99/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/2/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Kościerzyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.2049
35. Liniewo kościerski 258/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Liniewo na stałe obwody głosowania szczegóły
52/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Liniewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2422
36. Lipusz kościerski 61/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Lipusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
5/9/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Lipusz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1187
37. Nowa Karczma koścerski 236/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Nowa Karczma na stałe obwody głosowania szczegóły
85/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Nowa Karczma na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2501
38. Stara Kiszewa kościerski 68/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Stara Kiszewa na stałe obwody głosowania szczegóły
112/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Stara Kiszewa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2525
39. Cewice lęborski 77/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie zmian w podziale Gminy Cewice na stałe obwody głosowania szczegóły
5/19/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Cewice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1295
40. Lębork lęborski 159/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Lębork w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
72/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Lęborka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/22/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Lęborka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1949
41. Łeba lęborski 130/2023 💼 w sprawie podziału Miasta Łeby na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2327
42. Nowa Wieś Lęborska lęborski 185/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Nowa Wieś Lęborska na stałe obwody głosowania szczegóły
5/17/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Lęborska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1251
43. Wicko lęborski 126/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Wicko na stałe obwody głosowania szczegóły
65/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Wicko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2322
44. Hel pucki 148/2024 🏥 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Hel w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
239/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Hel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/21/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Hel na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1948
45. Jastarnia pucki 121/2024 🕖 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Jastarnia w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
Uchwała Nr XLVI/434/2018 💼 Rada Miejska Jastarni w sprawie podziału Gminy Jastarnia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2018.2260
46. m. Puck pucki 163/2024 🏥 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Puck w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
33/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Puck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/15/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Puck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1928
47. gm. Puck pucki 233/2023 w sprawie zmiany opisu siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Puck szczegóły
49/30/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Puck na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.3962
48. Kosakowo pucki 235/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Kosakowo na stałe obwody głosowania szczegóły
5/28/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Kosakowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1510
49. Krokowa pucki 147/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Krokowa w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
124/2024 🕖 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Krokowa w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
192/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Krokowa na stałe obwody głosowania szczegóły
122/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Krokowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2385
50. Władysławowo pucki 125/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Władysławowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
31/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Władysławowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2096
51. Damnica słupski 160/2023 💼 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie podziału Gminy Damnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2469
52. Dębnica Kaszubska słupski 58/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Dębnica Kaszubska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/11/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Dębnica Kaszubska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1907
53. Główczyce słupski 161/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Główczyce na stałe obwody głosowania szczegóły
5/2/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Główczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1136
54. Kobylnica słupski 59/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania szczegóły
49/31/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Kobylnica na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.3955
55. Kępice słupski 156/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Kępice na stałe obwody głosowania szczegóły
5/29/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Kępice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1512
56. Potęgowo słupski 57/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Potęgowo na stałe obwody głosowania szczegóły
49/29/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Potęgowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.3963
57. gm. Redzikowo słupski 144/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Redzikowo w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
67/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Redzikowo na stałe obwody głosowania szczegóły
49/20/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Słupsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1979
58. Smołdzino słupski 167/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania szczegóły
49/24/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Smołdzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1950
59 m. Ustka słupski 145/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Ustka w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
51/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
5/27/2020 💼 w sprawie podziału Miasta Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1511
60. gm. Ustka słupski 269/2023 w sprawie zmiany opisu siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Ustka szczegóły
71/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Ustka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2300
61. Choczewo wejherowski 140/2024 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie zmian w podziale Gminy Choczewo na stałe obwody głosowania szczegóły
49/25/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Choczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.2212
62. Gniewino wejherowski 158/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gniewino w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
131/2024 🕖 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej w Gminie Gniewino w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
155/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Gniewino na stałe obwody głosowania szczegóły
49/33/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Gniewino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.3973
63. Linia wejherowski 122/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Linia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
67/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Linia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2298
64. Luzino wejherowski 128/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/47/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Luzino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.4034
65. Łęczyce wejherowski 114/2024 w sprawie zmian w podziale Gminy Łęczyce na stałe obwody głosowania szczegóły
49/37/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Łęczyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.4019
66. Szemud wejherowski 61/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Szemud na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
183/2023 💼 w sprawie podziału Gminy Szemud na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2023.2495
67. Reda wejherowski 42/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miasta Reda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
5/26/2020 💼 w sprawie podziału Gminy Miasta Reda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.1399
68. Rumia wejherowski 50/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Rumia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/8/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Miasta Reda na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2020.2093
69. gm. Wejherowo wejherowski 230/2023 w sprawie zmian w podziale Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania szczegóły
49/16/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1888
70. m. Wejherowo wejherowski 133/2024 🏥 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Miasta Wejherowa w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
94/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/36/2019 💼 w sprawie podziału Gminy Miasta Wejherowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.3956
71. m. Gdynia m. Gdynia 142/2024 🏥 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Gdynia w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
129/2024 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/5/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Gdyni na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1801
72. m. Słupsk m. Słupsk 146/2024 🏥 Komisarz Wyborczy w Słupsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście Słupsk w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. szczegóły
275/2023 zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Słupska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych szczegóły
49/7/2019 💼 w sprawie podziału Miasta Słupska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Dz.Woj.Pom.2019.1906

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  23-01-2024 7:21

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 8:28

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 8:31

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 8:34

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-01-2024 14:45

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 8:28

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 10:09

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 11:26

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 11:47

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 12:15

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 13:58

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:06

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 14:24

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 15:22

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  24-01-2024 15:24

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:10

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:11

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:12

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:13

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:19

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:24

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:25

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:26

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:28

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:29

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:30

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 8:32

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 9:18

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 10:33

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 11:21

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 12:11

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 13:25

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  25-01-2024 14:07

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:14

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:43

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:48

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 12:57

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-01-2024 13:04

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  30-01-2024 12:31

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  06-02-2024 7:23

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  06-02-2024 7:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  06-02-2024 15:26

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  13-02-2024 14:07

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 7:27

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 15:54

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  15-02-2024 15:56

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  16-02-2024 15:14

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  19-02-2024 15:06

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  21-02-2024 7:24

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  23-02-2024 15:22

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  26-02-2024 16:34

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  27-02-2024 7:41

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  27-02-2024 14:59

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  28-02-2024 15:49

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

 • Data modyfikacji

  01-03-2024 7:19

  Wprowadził:

  Damian Stanulewicz

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij