• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 26 sierpnia 2019 r. w związku z przyjmowaniem list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów
    Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na senatorów w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.