• Postanowienie zmieniające siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gm. Parchowo
  Postanowienia komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniach o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych oraz miejscach i czasie przeprowadzenia losowań składów obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Wnioski o zmianę siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • Obwodowe komisje wyborcze - wzory zgłoszeń
  Obwodowe komisje wyborcze - wysokość diety dla członków komisji