• Zestawienie wyników wyborów uzupełniających w toku kadencji 2018-2023
    WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018-2023
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Koczała okręgu wyborczym Nr 3 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miastku w okręgu wyborczym Nr 2 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Główczyce w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.