• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. - miejsce, czas i termin składania sprawozdań finansowych
    Wzory sprawozdań finansowych
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.