• Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
    Wykaz komitetów wyborczych zarejestrowanych przez komisarzy wyborczych w Słupsku
  • Informacja o stronach internetowych komitetów wyborczych zobowiązanych do prowadzenia stron
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie tworzenia komitetów wyborczych
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.