• Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 24 października 2018 r. - miejsce, czas i termin składania sprawozdań finansowych
  Komunikat - losowanie numerów list kandydatów w wyborach do rad powiatów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 6 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 5 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku w sprawie zgłaszania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku podający informację o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych zamierzających zgłaszać kandydatów na radnych.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku III w sprawie ilości mieszkańców w gminach zgodnie z właściwością terytorialną na dzień 31.12.2017r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku II w sprawie ilości mieszkańców w gminach zgodnie z właściwością terytorialną na dzień 31.12.2017r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie ilości mieszkańców w gminach zgodnie z właściwością terytorialną na dzień 31.12.2017r.