• Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej
    Kalendarz wyborczy
  • Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
    Głosowanie korespondencyjne
  • Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    DLA KOGO GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA? [AUDIO]