• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 21 sierpnia 2019 r. zmieniające siedzibę Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Gminie Parchowo w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zmian w składach rad gmin, rad powiatów w toku kadencji 2018-2023
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienie Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniach o powołaniu obwodowych komisji wyborczy
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych