• Wybory uzupełniające w toku kadencji 2018-2023
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zmian w składach rad gmin w toku kadencji 2018-2023
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniach o powołaniu obwodowych komisji wyborczy
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Komisarzy Wyborczych w Słupsku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku III