• ZESTAWIENIE ZMIAN W SKŁADACH RAD POWIATÓW I W SKŁADZIE RADY W MIEŚCIE NA PRAWACH POWIATU W TOKU KADENCJI 2014-2018
    Zmiany w składach rad w kadencji 2014-2018