Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji

W dniu 10 maja 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Słupsku wpłynęło powiadomienie Inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji.

W dniu 8 lipca 2016 r. Pełnomocnik Grupy Inicjatywnej przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Słupsku powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji.

W dniu 4 sierpnia 2016 r. Komisarz Wyborczy w Słupsku wydał postanowienie o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Dębnica Kaszubska przed upływem kadencji (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2016 r., poz. 2888).

Termin referendum został wyznaczony na niedzielę 25 września 2016 r.

Głosowanie odbyło się we wszystkich 7 obwodach głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania wyniosła 7539. W głosowaniu wzięły udział (liczba kart ważnych) 1044 osoby. Frekwencja wyniosła 13,85 %, a więc mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu (zgodnie z protokołem wyników głosowania i wyniku wyborów Wójta Gminy Dębnica Kaszubska w głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 r. wzięły udział 3273 osoby).

W związku z powyższym na podstawie art. 55 ust. 2 i art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 400) referendum jest nieważne

Wójt Gminy Dębnica Kaszubska nie został odwołany.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:04-08-2016 11:14
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса
  • Data modyfikacji:26-09-2016 11:17
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса