Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 4 lutego 2018 r. Wybory nie zostały przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Damnica Pani Emilii Diegner, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 16 listopada 2017 r. na dzień 4 lutego 2018 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzone na dzień 4 lutego 2018 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 27 listopada 2017 r. do Komisarza Wyborczego w Słupsku nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłaszania kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:08-11-2017 10:26
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса
  • Data modyfikacji:07-03-2018 9:55
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса