Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r. Wybory nie zostaną przeprowadzone. Mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Damnica Pana Pawła Wilkowskiego, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 26  września 2017 r. na dzień 17 grudnia 2017 r.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 5, zarządzone na dzień 17 grudnia 2017 r. nie zostaną przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 9 października 2017 r. do Komisarza Wyborczego w Słupsku nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłaszania kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat radnego pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:13-09-2017 12:52
    Wprowadził:Janusz Вṙusἱło
  • Data modyfikacji:07-03-2018 9:56
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса