Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym Nr 11 zarządzone na dzień 3 września 2017 r. Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie nie odbyło się.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Damnica Pana Ryszarda Jana Czerwonki, w związku ze śmiercią radnego.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem Wojewody Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2017 r. na dzień 3 września 2017 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie nie odbyło się. W wyniku wyborów radnym został Pan Michalski Andrzej Piotr z listy nr 1 KWW RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:13-06-2017 11:22
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса
  • Data modyfikacji:08-11-2017 12:23
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса