Wybory uzupełniające do Rady Gminy Damnica w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 5 lutego 2017 r. Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie odbyło się.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Ryszarda Nieradko, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 241/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. na dzień 5 lutego 2017 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie odbyło się. W wyniku wyborów radnym został Pan Bubnowski Bronisław Bogusław z listy nr 1 KWW B. BUBNOWSKIEGO RÓWNE SZANSE. Uprawnionych do głosowania było 297 osób. W wyborach wzięło udział 81 wyborców, tj. 27,27 % uprawnionych do głosowania.

ZAŁĄCZNIKI
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:17-11-2016 10:36
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса
  • Data modyfikacji:07-03-2018 9:57
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса