Wybory uzupełniające do Rady Gminy Borzytuchom w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 15 stycznia 2017 r. Wybory odbyły się. Głosowania nie przeprowadzono.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 15 września 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Daniela Piotra Harahuca, wskutek pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem Wojewody Pomorskiego Nr 222/2016 z dnia 24 października 2016 r. na dzień 15 stycznia 2017 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie nie odbyło się. W wyniku wyborów radnym został Pan Piechowski Grzegorz Daniel z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców SAMORZĄDNOŚĆ BORZYTUCHOM.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:15-09-2016 11:18
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса
  • Data modyfikacji:30-01-2017 10:37
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса