Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czarnem w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 13 listopada 2016 r. Wybory odbyły się. Głosowania nie przeprowadzono.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Marka Adama Zenela z powodu utraty prawa wybieralności w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Człuchowie sygn. akt II K 51/16 z dnia 14.07.2016 r.

Wybory uzupełniające zarządzone zarządzeniem nr 164/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2016 r. na dzień 13 listopada 2016 r.

Wybory uzupełniające zostały przeprowadzone. Głosowanie nie odbyło się. W wyniku wyborów radnym został BADZIŃSKI Bartosz Ryszard z listy nr 1 KWW BARTOSZA BADZIŃSKIEGO.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-08-2016 11:42
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса
  • Data modyfikacji:15-11-2016 9:50
    Wprowadził:Karolina Ѕzỵса