• Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
    Wybory ponowne
  • Wybory uzupełniające
    Zmiany w składach
  • Referenda w sprawie odwołania organu (rady lub wójta)