• Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (wyborcy)
    Zgłaszanie kandydatów na radnych - wzory dokumentów
  • Zgłoszenie kandydata na wójta/burmistrza/prezydenta - wzory dokumentów
    Zgłaszanie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych