• WYBORY UZUPELNIAJACE - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
    AKTY PRAWNE UCHWALY I WYJASNIENIA - wzory dokumentów dla TKW, OKW oraz dla gmin
  • WYBORY PRZEDTERMINOWE WOJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
    INFORMACJE DLA KOMITETOW WYBORCZYCH ORAZ KANDYDATÓW
  • INFORMACJE ORAZ DRUKI DLA WYBORCOW NIEPEŁNOSPRAWNYCH