Komisarze wyborczy
  • Marek LAGUT

    Komisarz Wyborczy w Słupsku I

    Justyna CELIŃSKA

    Komisarz Wyborczy w Słupsku II

  • Tomasz KOWALCZYK

    Komisarz Wyborczy w Słupsku III