• Postanowienia dotyczące wyborów oraz zmian w składach w kadencji 2014-2018