• Postanowienia komisarzy wyborczych w Słupsku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku I
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Słupsku III
    Postanowienia dotyczące wyborów oraz zmian w składach w kadencji 2014-2018