• Webinarium „Płachta” czy „książeczka” - jaka powinna być nowa karta do głosowania?

  • Konsultacje społeczne w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku 21 czerwca 2017 r.

  • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl

  • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z obszaru działania Delegatury KBW w Słupsku.

  • Webinarium „Płachta” czy „książeczka” - jaka powinna być nowa karta do głosowania?
  • Konsultacje społeczne w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku 21 czerwca 2017 r.
  • Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
  • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" z obszaru działania Delegatury KBW w Słupsku.